Gerard Mora Ferragut - Escuela de Turismo de Ibiza

Escuela Universitaria de Turismo de Ibiza
Escuela de Turismo de Ibiza
Vaya al Contenido

Gerard Mora Ferragut

Entrevistas
GERARD MORA FERRAGUT


Gerard Mora es licenciado en Flosofía y Letra por la UIB (1984). Doctor de Geografía  Historia por la Universidad de Barcelona (1993). Licenciado en Documentación UOC (2008) y tiene un máster en Sciedad de Información y el Conocimiento UOC (2011). Actualmente es profesor de la Escuela de Turismo desde 1993.

  • ¿Cuál fue su función en la Escuela de Turismo durante el período en que fue director?


Als anys finals dels noranta i principis de la primera dècada de segle, l'Escola passà per un procés de normalització quant al seu estat com a Centre Adscrit (autoritzat per impartir estudis oficials -1999). Llavors es crearen els estudis de Diplomatura en Turisme (el primer títol universitari) i s'instaurà la matrícula amb preus públics per als alumnes (molt més econòmica que abans).

Es gestionà la creació d'una Secretaria en consonància a aquest canvis. Els professors iniciaren el procés d'obtenció dels títols acadèmics necessaris per a assolir la seva homologació a un Centre Adscrit.

  • ¿Cuál es su función actualmente en la Escuela de Turismo?


Soc professor de les assignatures de Recursos Territorials, Gestió del Patrimoni Cultural, Gestió informàtica i Tutor dels Treballs de Fi de Grau. A més represento als professors al Patronat per a la Gestió de l'Escola (òrgan del Consell Insular).


  • ¿Qué elemento considera más destacable de la Escuela?


La comunitat educativa pròpia de l'Escola. Més concretament els alumnes, raó de ser d'aquesta institució pública. Formar graduats amb capacitats per a gestionar i "pensar" el turisme a Eivissa i Formentera (el sector clau de la nostra societat) en un ambient universitari presencial és, en la meva opinió, el principal fet diferencial del nostre Centre. En el context d'Eivissa ens podríem considerar un element estratègic de present i futur.     

  • ¿Qué elementos cree que se podrían mejorar de la Escuela?


La definitiva estructuració interna de l'Escola en Departaments Acadèmics. Són essencials per al desenvolupament de tasques d'investigació, l'altra "pota" de tot centre universitari. A més d'una tasca dels professors, la investigació ha de ser un component prioritari en l'horitzó dels alumnes que es graduen i per als postgraduats.

  • ¿Qué le motivó a formar parte de la Escuela?


Els meus vincles professionals amb el sector turístic (treballant per a una companyia aèria durant quinze anys) despertaren un estat de consciència sobre la importància d'aquesta activitat. La meva formació paral·lela em conduí a fer-me la il·lusió de poder aportar alguna cosa a la preparació dels estudiants en l'àrea d'Humanitats. Som un ferm convençut que el turisme és quelcom més que una activitat econòmica: implica relacions i impactes socials, s'insereix en la cultura de les comunitats amfitriones i té una repercussió important (de voltes positiva i d'altres no tant) a l'entorn on es desenvolupa.

  • ¿Podría contarnos alguna anécdota destacable?


Record amb particular enyorança els encontres esportius del mes de novembre. En alguns "tornejos" els alumnes ens donaven autèntiques lliçons mestres sobre com es juga a futbol, sempre en un ambient d'esportivitat.

  • ¿Considera útil su paso por la Escuela?


Pens que he aportat el meu gra d'arena, durant aquests darrers vint anys, al projecte comú que representa l'Escola. Resten, però, moltes coses a fer i projectes interessant per portar a terme: per exemple ajudar a encaixar el model turístic d'Eivissa en el món canviant que ens ha tocat viure.

  • ¿Qué le ha aportado personalmente la Escuela a usted?


A més d'un mitjà de vida m'ha servit per a plantejar-me una carrera professional dins d'una comunitat caracteritzada pel seu estat actual i també pel seu recorregut històric, no de bades, és una de les escoles d'àmbit universitari més antiga de les Illes Balears. En aquesta comunitat he conegut persones d'una vàlua més que notable, tant entre els companys de feina com en els diferents grups d'alumnes. Entre els alumnes (antics i actuals) alguns ocupen avui dia llocs clau a l'empresa, les institucions i a organitzacions de tot tipus que permeten mantenir viu l'entrellat de la nostra societat, aquest és un estímul poderós per a continuar treballant.

  • ¿Qué planes de futuro tiene usted para la Escuela?


Voldria ajudar al seu manteniment, i a ser possible, a col·laborar en totes aquelles iniciatives que ajudin a millorar-la i potenciar-la en marc de la societat eivissenca.  


Regreso al contenido