Biblioteca - Escuela de Turismo de Ibiza

Escuela Universitaria de Turismo de Ibiza
Escuela de Turismo de Ibiza
Vaya al Contenido

Biblioteca

Conoce la Escuela > Recursos de la Escuela
Carta de Serveis de la Biblioteca de l'Escola Universitària de Turisme del Consell d'Eivissa
La Biblioteca de l'Escola Universitària de Turisme del Consell d'Eivissa és una biblioteca pública especialitzada en Turisme. Els seus usuaris són els alumnes universitaris, el personal docent i els investigadors d'aquesta àrea de coneixement.

Informació bibliogràfica presencial i a distància
Des de la biblioteca és dona suport i orientació als usuaris sobre el nostre fons, determinades eines de recerca, així com els serveis que des del punt de vista documental poden tenir una incidència positiva tant per als alumnes com per als docents i investigadors en turisme.

Consulta en sala i consultes telemàtiques
Es posa a disposició dels usuaris el fons bibliogràfic amb més de 5000 referències úniques per a la consulta en sala. També el servei gratuït de consulta d'informació en línia, des del qual es poden accedir als recursos electrònics habilitats per la UIB en el seu catàleg virtual (OPAC). Aquests serveis inclouen accés a bases de dades, consulta en línia d'un repositori de revistes i llibres electrònics a text complet.
A més, els  col·lectiu d'usuaris poden accedir a un grup de prestacions oferides especialment per a ells des de la Biblioteca Pública Insular, com són ara: servei d'informació bibliogràfica i de referència; butlletí de Noves Adquisicions, guies de lectura i el butlletí Ei-BOOK, a més de la possibilitat de fer reserves sobre el fons de l'esmentada biblioteca.

Préstec
El servei de préstec i reserves de la biblioteca de l'Escola de Turisme està habilitat per als docents i investigadors així com per als alumnes matriculats en l'assignatura de Treball de Fi de Grau. Es poden emprar fins a 3 documents durant 15 dies amb la possibilitat de fer dues pròrrogues de la mateixa durada.
Amb la col·laboració de la Biblioteca Pública Insular es pot accedir al servei de préstec interbibliotecari sobre el fons d'altres biblioteques públiques d'arreu de l'Estat espanyol.

Reprografia
La biblioteca posa a disposició dels usuaris el servei d'impressió d'aquelles referències bibliogràfiques digitals que són de caràcter bàsic a les guies docents dels Estudis de Turisme, generant-se una documentació que es renova cada curs acadèmic. Es poden fer reproduccions digitalitzades de documents sempre que el seu ús n'estigui recomanat pel professorat de l'Escola i exclusivament amb finalitats acadèmiques.

Equipament informàtic
La biblioteca compta amb sis llocs individuals de consulta amb accés WI-FI i infraestructura per usar-hi ordinadors portàtils.

Desiderates
S'ofereix el servei de selecció i adquisició de documents a partir de les peticions del personal docent i investigador amb el límit pressupostari assignat per l'Alta Direcció de l'Escola.

Enviament per mitjans digitals de InfoBiblioteca
Des de març de l'any 2017 la biblioteca remetrà, als usuaris que hagin registrat el seu correu electrònic, un butlletí trimestral amb les actualitzacions i les novetats pel que fa als serveis i al fons propi, a més de la difusió dels butlletins electrònics d'accés obert elaborats per les editorials amb les quals la biblioteca té relació com a proveïdores.

Difusió
Selecció de recursos electrònics que es fan servir com a bibliografia bàsica i complementària als departaments de l'Escola Universitària de Turisme del Consell d'Eivissa.

Drets i deures dels usuaris
Els usuaris de la biblioteca tenen dret a:
- Disposar d'un fons actualitzat i en bon estat en la mesura de les disponibilitats pressupostàries
- Disposar d'un espai per llegir, estudiar i aprendre
- Accedir i consultar el fons i els recursos d'informació de la biblioteca
- Rebre atenció personalitzada ja sigui de forma presencial o per correu electrònic
- Rebre un tracte respectuós i atenció eficient per part dels professionals de la biblioteca
Els usuaris de la biblioteca tenen el deure de:
- Identificar-se mitjançant el carnet d'estudiant o el DNI per fer ús del servei
- Respectar les instal·lacions, equipaments, així com els fons bibliogràfics i documentals
- Sortir de la biblioteca quan acaba l'horari d'obertura o bé quan ho demani el personal
- Ser respectuós amb el personal de la biblioteca i amb la resta d'usuaris, tot complint els terminis de préstec establerts per la biblioteca
- Respectar la normativa de propietat intel·lectual referida a l'escaneig i reproducció, i en el cas de  documents digitals, la referida al seu ús distribució i còpia
La carta de serveis representa la voluntat de la biblioteca de portar a terme els seus serveis i els seus compromisos sota uns criteris de millora contínua de la qualitat. Per aquest motiu estem a disposició del tots els usuaris a fi que ens ajudin a millorar mitjançant consultes, queixes i suggeriments: telemàticament a través de la direcció de correu electrònic esmentada més avall, així com amb el formulari de contacte, i presencialment a la seu de la biblioteca. Per correu postal a la Biblioteca de l'Escola Universitària del Consell d'Eivissa, C/ Bes, 9. O7800. Eivissa. Illes Balears.
És intenció de la Biblioteca incrementar la col·lecció bibliogràfica de les diferents matèries que conformen el fons i satisfer les necessitats documentals dels Departaments de l'Escola de Turisme. Igualment, remetre per correu electrònic els articles de caire científic publicats digitalment de la base de dades sobre la bibliografia de les assignatures del Grau en Turisme.
Tramitar les sol·licituds de préstec interbibliotecari en un màxim de 2 dies laborables.
Implementar, quan sigui possible, les propostes de millores suggerides pels usuaris.
Parametritzar:
- El nombre de documents adquirits a l'any
- El percentatge d'articles enviats en el termini establert
- El percentatge de sol·licituds de préstec interbibliotecari tramitades en el termini establert
- El percentatge de sol·licituds de préstec tramitades en el termini establert sobre el fons propi
- El percentatge d'usuaris satisfets sobre el total d'usuaris, habilitant per això una enquesta específica
- Nombre de propostes de millora rebudes/implementades
Missió de la biblioteca
La missió de la biblioteca és donar suport bibliogràfic i documental a tots els professionals, investigadors i alumnes universitaris de l'Escola de Turisme, així com a la resta de persones interessades en aquest àmbit de coneixement. La biblioteca té també la missió de col·laborar en la difusió del coneixement que genera la recerca i la investigació que es duen a terme a l'Escola Universitàr de Turisme pel que fa als seus projectes d'investigació.

Visió
Volem ésser un referent com a biblioteca especialitzada en turisme a l'àmbit de l'illa d'Eivissa, així com enriquir, amb el nostre fons i els nostres serveis, la tasca que realitzen diàriament tots els professionals de la comunitat escolar de l'Escola Universitària de Turisme del Consell d'Eivissa. Finalment, volem mantenir la voluntat de ser una organització transparent per tal que els usuaris estiguin informats i formats al voltant d'un tema tan rellevant en el nostre context com és ara el Turisme.
El manteniment d'aquesta carta de serveis és responsabilitat de la Biblioteca de l'Escola.
L’idioma vehicular de la biblioteca és el català. Les fonts bibliogràfiques a més del català comprenen les següents llengües: espanyol, angles, francès, alemany, italià i neerlandès.

Regreso al contenido